Ladda ned Ladda ned

Ångest och oro

De flesta av oss känner oro inför vissa händelser, som en tentamen eller anställningsintervju. Det är helt naturligt. Oron – ofta i samband med nervositet – hjälper oss att fokusera på det vi ska utföra. När tentan är skriven och anställningsintervjun över lägger sig ofta oron.

Ångest är däremot oro och rädsla som upplevs starkare och svår att kontrollera. Ångesten kan bli så stor att den påverkar och begränsar ditt liv. Ångest ger ofta fysiska (kroppsliga) symptom som:

Ångest är obehagligt, men inte farligt. Och det finns bra hjälp om du lider av ångest! Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en behandling som är mycket effektiv vid olika typer av ångest.

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för flera ångestsjukdomar, till exempel:

Fobier ger intensiv rädsla för ett specifikt objekt eller en specifik situation. Det kan till exempel röra sig om ett visst djur, trånga utrymmen eller att ta sprutor.

Generaliserat ångestsyndrom, GAD ger en överdriven rädsla och oro inför flera olika situationer. Ett typiskt symptom för generaliserat ångestsyndrom är oro inför framtida förväntade katastrofer.

Paniksyndrom kännetecknas av att du får återkommande panikattacker, är rädd för att drabbas av nya attacker och att du förändrar ditt beteende på grund av attackerna.

Social ångest innebär en överdriven rädsla för hur den egna personen ska uppfattas av andra. Rädslan leder ofta till att du börjar undvika sociala sammanhang. Det gör i sin tur att ditt liv begränsas och att du fungerar sämre i vardagen.

Tvångssyndrom ger ofta tvångstankar och tvångshandlingar, ibland bara tvångstankar. Tvångshandlingar är beteenden som syftar till att bli av det obehag som tvångstankarna väcker.

  • Rådgivning
  • Psykologisk behandling
  • Individuell bedömning och recept vid behov

Här kan du läsa mer om psykologhjälp du kan få hos KRY.

Senast uppdaterad:
16 maj 2019
Granskare:
Jesper Enander, Chefspsykolog